Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en diensten die worden aangeboden door Alixis Hair & Beauty Salon in Almere. Door gebruik te maken van onze website, het boeken van afspraken of het plaatsen van bestellingen in onze webshop, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Afspraken

Afspraken voor behandelingen in onze salon dienen vooraf te worden gemaakt en kunnen worden gemaakt via onze website, telefonisch of persoonlijk in de salon. We streven ernaar om afspraken nauwkeurig en op tijd na te komen, maar behouden ons het recht voor om afspraken te wijzigen of te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden.

Betaling

Betaling voor behandelingen in onze salon kan contant, met pinpas of creditcard worden voldaan na afloop van de afspraak, tenzij anders overeengekomen. Betaling voor producten in onze webshop dient te worden gedaan op het moment van bestelling via de beschikbare betaalmethoden.

Annulering en no-show

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd of gewijzigd. Bij niet-naleving van deze annuleringsvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen. Bij herhaaldelijke no-shows kunnen we besluiten om geen afspraken meer te accepteren van de betreffende klant.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en merken, is eigendom van Alixis Hair & Beauty Salon of onze licentiegevers en is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden of te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Privacy

Door gebruik te maken van onze website of onze diensten, stem je in met het verzamelen, gebruiken en beschermen van persoonlijke informatie zoals beschreven in ons privacybeleid. We streven ernaar om persoonlijke informatie te beschermen en te verwerken in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van het gebruik van onze diensten of producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Alixis Hair & Beauty Salon en de klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Alixis Hair & Beauty Salon is gevestigd.

Wijzigingen en updates

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele updates.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of klachten over onze diensten of deze algemene voorwaarden, neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op onze website vermeld staan. We streven ernaar om alle communicatie zo snel mogelijk te beantwoorden.

Laatst gewijzigd: 13-05-2024

Blijf op de hoogte van onze aanbevelingen

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief